Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Działu: Magdalena Mudant

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 74, nr fax.: 68 329 83 94

Kontakt e-mail: pwr@rckik.zgora.pl

 

Na Dział Laboratoryjny składają się następujące pracownie:

  • Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
  • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców
Szukaj w tym dziale: