Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Szukaj w tym dziale:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21

tel. 68 329-83-60, fax. 68 329-83-99

e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl

 

Telefony kontaktowe:

68 329-83-60  - Centrala
68 329-83-61  - Ekspedycja
68 329-83-62  - Ekspedycja
68 329-83-97  - Ekspedycja Fax
603 952 755   - Ekspedycja telefon komórkowy

68 329-83-63  - Sekretariat
68 329-83-66  - Kadry
68 329-83-67  - Zamówienia Publiczne
68 329-83-68  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329-83-70  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców - konsultacje
68 329-83-72  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych

68 329-83-73  - Dział Preparatyki
68 329-83-74  - Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych
68 329-83-76  - Dział Zapewnienia Jakości
68 329-83-77  - Magazyn

68 329-83-78  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329-83-79  - Kierownik DZJ
68 329-83-80  - Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców
68 329-83-83  - Główny Księgowy
68 329-83-84  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329-83-85  - Dział Finansowo-Księgowy
68 329-83-87  - Organizacja Ekip Wyjazdowych
793 222 744   - Organizacja Ekip Wyjazdowych - telefon komórkowy
68 329-83-88  - Dział Dawców i Pobierania - Hala pobrań
68 329-83-89  - Dział Dawców i Pobierania - Rejestracja
68 329-83-90  - Gabinet Lekarski
68 329-83-91  - Administrator systemu informatycznego

68 329-83-98  - Dział Zapewnienia Jakości Fax
68 329-83-99  - Sekretariat Fax
68 329-83-91  - Inspektor Ochrony Danych