Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Szukaj w tym dziale:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21
tel.: (068) 329-83-60, fax.: (068) 329-83-99
NIP 973-05-89-613
Regon 000 291 931
www.rckik.zgora.pl
e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl