Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Działu: Alicja Grzelczak

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 537 511 290

Kontakt e-mail: farmacja@rckik.zgora.pl

 

Zadania działu:

Świadczenie usług farmaceutycznych:

- przyjmowanie produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

- przechowywanie produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

- udzielanie informacji o produktach leczniczych, w tym produktach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynnikach krzepnięcia, desmopresynie i wyrobach medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

- wydawanie podmiotom leczniczym oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

- udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym dla NCK;

- prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych, archiwizacja dokumentacji;

- bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny i wyrobów medycznych bezpośrednio z nimi związanych;

- wstrzymywanie, wycofywanie oraz dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych na podstawie decyzji GIF

Szukaj w tym dziale: