Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Pracowni: Józefa Danuta Gąsiorek

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 70

Zadania działu:

- wykonywanie badań określenia grupy krwi układu ABO i Rh, badania w kierunku słabej odmiany antygenów,

- wykonywanie badań wykrywania przeciwciał,

- wpisywanie wyników badania grupy krwi do dokumentów trwałej ewidencji,

- wykonywanie badań identyfikacji  przeciwciał u krwiodawców,

- wykonywanie badań określenia antygenów układu Rh, Kell i innych czerwonokrwinkowych,

- wykonywanie badań w anemii autoimmunohemolitycznej,

- wykonywanie badań u kobiet ciężarnych: identyfikacja przeciwciał i mianowanie,

- wykonywanie badań w konflikcie serologicznym matczyno-płodowym dotyczącym krwinek czerwonych,

- kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,

- wykonywanie prób zgodności,

- wykonywanie badań serologicznych w odczynach poprzetoczeniowych,

- badanie BTA w reklamowanych donacjach przy próbach zgodności,

- prowadzenie konsultacji telefonicznych z zakresu serologii transfuzjologicznej,

- prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań w systemie tradycyjnym i komputerowym,

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

- szkolenia pracowników pracowni serologicznych województwa lubuskiego w zakresie wykonywania badań serologicznych i weryfikacji uprawnień,

- udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

- udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

- nadzór merytoryczny nad badaniami z zakresu serologii transfuzjologicznej w województwie lubuskim poprzez prowadzenie konsultacji telefonicznych i kontroli pracowni serologicznych oraz prowadzenie kontroli jakości badań serologicznych w pracowniach serologii transfuzjologicznej,

- prowadzenie kontroli  odczynników serologicznych,

- udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych,

- dbanie o sprzęt znajdujący się w pracowni, poddawanie go bieżącym kontrolom i okresowym przeglądom,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu i odczynników,

- monitorowanie odchyleń dotyczących próbek, odczynników, wyników,  sprzętu, programu komputerowego,

- prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Szukaj w tym dziale: