Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Pracowni: Magdalena Mudant

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 74, nr fax.: 68 329 83 94

Kontakt e-mail: pwr@rckik.zgora.pl

Zadania działu:

- pobieranie próbek krwi do badań od dawców,

- pobieranie próbek od kandydatów na dawców komórek krwiotwórczych,

- wykonywanie badania poziomu Hb jako badania kwalifikacyjnego dawców,

- wykonywanie badania pełnej morfologii krwi,

- wykonywanie badania poziomu białka całkowitego, albumin i wskaźnika alb/glob.,

- wykonywanie przesiewowych badań wirusologicznych: antygen HBs, przeciwciała anty-HIV, przeciwciała anty-HCV,

- wykonywanie badania przesiewowego w kierunku kiły,

- przygotowywanie próbek krwi wysłanych na badania wykonywane metodami biologii molekularnej (RNA-HCV, RNA-HIV, DNA-HBV),

- przygotowywanie próbek krwi wysyłanych na badania weryfikacyjne,

- prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań,

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

- wykonywanie badań ambulatoryjnych,

- prowadzenie obowiązujących kontroli wewnątrz laboratoryjnych wykonywanych badań,

- udział w kontrolach zewnątrz laboratoryjnych,

- prowadzenie szkoleń w zakresie wykonywanych badań,

- udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

- udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

- udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Szukaj w tym dziale: