Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

      Co to jest?

Polityka Jakości
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze

Misją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze jest jak najbardziej rzetelna i sumienna praca, której odzwierciedleniem jest oddana służba dla dawców, pacjentów oraz dla personelu medycznego. Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i komfort dawców podczas zabiegów oddawania krwi, produkcję najwyższej jakości składników krwi stanowiących lek dla potrzebujących oraz dyspozycyjność dla wszystkich pracowników służb medycznych w dziedzinie krwiolecznictwa.

Pragniemy, aby krwiodawstwo i krwiolecznictwo na Ziemi Lubuskiej reprezentowało najwyższy światowy poziom i spełniało wszystkie normy i standardy dotyczące jakości. Dążymy do zaspokojenia potrzeb wszystkich naszych klientów w najwyższym stopniu.

Cele strategiczne:

 • Ciągłe udoskonalanie obsługi dawców krwi tak, aby mieli oni nieustanne poczucie tego, że są dla nas bardzo ważni;
 • Doskonalenie procesów produkcji składników krwi zgodnie ze zmieniającą się wiedzą
  i technologią tak, aby produkt końcowy wykazywał najlepsze właściwości terapeutyczne
  i charakteryzował się możliwie najwyższym bezpieczeństwem;
 • Stałe podnoszenie poziomu krwiolecznictwa w placówkach współpracujących z naszym Centrum na terenie województwa, wpływające korzystnie na bezpieczeństwo prowadzonych terapii
  i umożliwiające szybki powrót do zdrowia pacjentom;
 • Rozwój wewnętrzny RCKiK w zakresie: naukowym, personalnym, technologicznym
  i ekonomiczno – finansowym.

 

Wyznaczone cele będą realizowane poprzez:

 • Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001;
 • Stałe szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości jakościowej wszystkich pracowników naszego Centrum;
 • Wdrażanie nowości w zakresie nauk medycznych, rozwiązań technologicznych
  i informatycznych;
 • Regularne badanie opinii i uwag naszych klientów w celu spełnienia wszystkich ich potrzeb
  i oczekiwań;
 • Zapewnienie stałego zaopatrzenia w krew i jej składniki poprzez systematyczne zwiększanie ilości pobranej krwi;
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie krwiodawstwa.

 

 

Dyrektor

lek. med. Monika Fabisz - Kołodzińska

 

Zielona Góra, 14 kwietnia 2016

(wersja 3)

 

Szukaj w tym dziale: