Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Działu: Agnieszka Tórz

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 76, -68, -87,

Fax: 68 329 83 98

Kontakt e-mail: dkj@rckik.zgora.pl


Zadania działu:

- sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w poszczególnych działach i pracowniach RCKiK oraz w oddziałach terenowych;

- szkolenie personelu;

- kontrola metod pracy;

- prowadzenie bieżących kontroli: materiałów używanych do produkcji składników krwi, aparatury, technik laboratoryjnych, procesów produkcyjnych, warunków przechowywania i transportu;

- kwalifikowanie krwi i jej składników do użycia;

- prowadzenie procedury look back (trace back);

- nadzór nad postępowaniem z dawcami z dodatnimi wynikami badań wirusologicznych i kiły;

- przyjmowanie zgłoszeń odczynów poprzetoczeniowych;

- przygotowywanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz inspekcji;

- prowadzenie kontroli jakości krwi i jej składników produkowanych w RCKiK i w oddziałach terenowych;

- uczestniczenie w wyborze dostawców aparatury, sprzętu i odczynników;

- udział w ustalaniu rocznego zapotrzebowania na materiały używane do produkcji;

- organizowanie ekip wyjazdowych po krew od dawców honorowych;

- prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej w zakresie pobieranej krwi i jej składników.

 
Szukaj w tym dziale: