Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Działu: Małgorzata Kucia

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 73

Kontakt e-mail: dp@rckik.internetdsl.pl

 

Zadania działu:

- preparatyka krwi pełnej pobranej w RCKiK w Zielonej Górze i w oddziałach terenowych;

- preparatyka krwi pełnej pobranej na ekipach wyjazdowych;

- produkcja składników krwi:

 • KKCz bez kożuszka leuk-pł.;
 • KKCz/RW bez kożuszka leuk-pł.;
 • FFP z krwi pełnej;
 • FFP z karencją;
 • KKCz (różne) porcje pediatryczne;
 • FFP porcje pediatryczne;
 • KKP zlewane z kożuszków leuk-pł.;
 • KKCz filtrowany;
 • KKCz przemywany;
 • KKP filtrowany (z KKP zlewanych i z aferezy);
 • KKP uniwersalny (z KKP zlewanych i z aferezy);
 • KKP przemywany (z KKP zlewanych i z aferezy);
 • KKP mrożony;
 • Krew uniwersalna dla układu ABO;

- wykonywanie usług na powierzonych składnikach krwi;

- magazynowanie i przechowywanie osocza zakwalifikowanego do obrotu;

- prowadzenie bieżącej kontroli warunków przechowywania składników krwi;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wytwarzanych składników krwi;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wytwarzanych składników krwi;

- udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych;

Szukaj w tym dziale: