Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Pracowni: Elżbieta Rusińska

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 80

Zadania działu:

- wykonywanie badań określenia grupy krwi układu ABO i Rh automatycznie i manualnie
u krwiodawców (przyjęcie próbek, sprawdzenie dokumentacji, rejestracja), badania w kierunku słabej odmiany antygenu,

- wykonywanie badań wykrywania przeciwciał automatycznie i manualnie,

- wpisywanie wyników badania grupy krwi do dokumentów trwałej ewidencji,

- wykonywanie badań identyfikacji i mianowania przeciwciał u krwiodawców,

- wykonywanie badań określenia antygenów układu Rh, Kell i innych,

- wykonywanie badań kontroli serologicznej pobranej krwi i jej składników,

- wykonywanie BTA u krwiodawców po reklamacjach KKCz,

- prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań w systemie tradycyjnym i komputerowym,

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych badań,

- prowadzenie szkoleń w zakresie wykonywania badań serologicznych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

- udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

- udział w audytach, kontrolach i inspekcjach,

- prowadzenie kontroli  odczynników serologicznych używanych do badań automatycznych oraz  do badań manualnych (odczynników anty-A,B,D , anty Rh i Kk),

- udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych,

- dbanie o sprzęt znajdujący się w pracowni, poddawanie go bieżącym kontrolom i okresowym przeglądom,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzętu i odczynników,

- monitorowanie odchyleń dotyczących próbek, odczynników, wyników,  sprzętu, programu komputerowego.

 

Szukaj w tym dziale: