Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Kierownik Działu: Adam Włoch

Kontakt telefoniczny: 68 329 83 61 lub 62

Telefon awaryjny: +48 603 952 755

Kontakt e-mail:


Zadania działu:

- przyjmowanie krwi pełnej i jej składników z oddziałów terenowych;

- przechowywanie składników krwi dopuszczonych do obrotu klinicznego;

- przechowywanie i wydawanie czynnika VIII, czynnika IX;

- przechowywanie i wydawanie albuminy i sandoglobuliny;

- bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych składników krwi i leków;

- udzielanie informacji na temat posiadanych składników krwi;

- wydawanie składników krwi placówkom służby zdrowia;

- współpraca ze szpitalami w zakresie ustalania warunków przygotowywania składników krwi na zlecenie indywidualne;

- przyjmowanie zwrotów składników krwi;

- prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi oraz jej składników, archiwizacja dokumentacji;

- nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników;

- wydawanie materiałów, odczynników i innych materiałów używanych do pobierania krwi i wytwarzania jej składników oddziałom terenowym;

- przyjmowanie informacji o odczynach poprzetoczeniowych oraz materiału do badania tych odczynów;

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przyjmowanych i wydawanych składników krwi;

- udział w ekipach wyjazdowych po krew od dawców honorowych.

 
Szukaj w tym dziale: